• IHSAAS (LOCKDOWN REMIX) MOOSHAN
  Lyrics
  IHSAAS (LOCKDOWN REMIX)

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa Kankuri Gothakun

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Masthy Hiyaalehga Hurigothakun
  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Nudhaamaey Fahathun Masheh, Fiyavalhu Gunamun
  Vaanuvaa Nenguney Kan Hingi Gothakun

  Hitah Araa Kan Nuvinamaey
  Magey Hiyy Buneyey
  Vaagothakun Ihusaas Thah Mi Ufedheny
  Hithah Araa Kan Nuvinamaey

1. GAIMUBA2. RANNAMAARI4. IHSAAS3. DHOOKOFFA5. REETHIKAN6. KOKAALEH7. REETHIKAN TROPICAL8. IHSAAS EDM