• REETHIKAN (VIFAK REMIX) Mooshan
  Lyrics
  REETHIKAN (VIFAK REMIX)

  Intro:
  A | B
  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey
  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun
  E B
  Gellifaa Mihen Hama Indhevidhaaney
  C#m A B
  Foohinuve Kithamme Ireh Viyas
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey
  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun
  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey
  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin

Intro:

A | B

E                   B

Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey

C#m A B

Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee

E B

Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey

C#m A B

Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

A B E Cm

Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen

A B

Hiyy Govaalaey Loabin

A B E Cm

Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy

A E

Hiyy Furaalaey Sirrun

E B

Gellifaa Mihen Hama Indhevidhaaney

C#m A B

Foohinuve Kithamme Ireh Viyas

E B

Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey

C#m A B

Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

A B E Cm

Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen

A B

Hiyy Govaalaey Loabin

A B E Cm

Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy

A E

Hiyy Furaalaey Sirrun

E B

Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey

C#m A B

Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee

E B

Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey

C#m A B

Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

A B E Cm

Hiyy Avasvey Kairin

1. GAIMUBA2. RANNAMAARI4. IHSAAS3. DHOOKOFFA5. REETHIKAN6. KOKAALEH7. REETHIKAN TROPICAL8. IHSAAS EDM