• 1. GAIMUBA MOOSHAN
  Lyrics
  1. GAIMUBA

  Aadha Mabalan, Hutta Kamehvaanekan Gaimubaa
  Maana mebalan, Dhuhaagotheh vaanekan Gaimubaa
  Aadha Mabalan, Hutta Kamehvaanekan Gaimubaa
  Maana mebalan, Dhuhaagotheh vaanekan Gaimubaa

  Vilakailan Falhimedhu Dhenothas
  Mihamaigaa Kankan Fen Othas
  Jehivaigaa Falhimedhu Emme Gaimu
  Dhehithehneiy Dhaadhi Neiymebaaa

  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa
  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa

  Haalu Dhehamain Nuhingaa Mageh Vaanekan Gaimubaa
  Raagu Nimuthaa, Gulhunlaa Bugisvun Alhe Gaimubaa

  Vilakailan Falhimedhu Dhenothas
  Mihamaigaa Kankan Fen Othas
  Jehivaigaa Falhimedhu Emme Gaimu
  Dhehithehneiy Dhaadhi Neiymebaaa

  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa
  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa

  Noalhuvaa, Kehikamun, Haanajaabaa, Neiykamehthaa, Gaimubaa
  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa
  Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa, Gaimubaa

 • 2. RANNAMAARI MOOSHAN
  Lyrics
  2. RANNAMAARI

  Dhanvarey, Himeynkan Vashaigen Vany
  Gasthakunney, Vaathah Udhuhen Fashany
  Sillankolhu Koattey, Dhivehin Mikiyaa
  Falhukamehge Naamaan, Ihusaas Kurany

  Roohuthakah Gurubaankoh, Ekaniveema Hurefaa Nikuthy, Harugeyn
  Sihibirun Mimey thelhi, Kihinehbaa Anekka Vaan, Miulheny

  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa
  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa

  Kandumathin, Navehhen Dhakkaaly Esoru
  Vaguthu Kudathanveemaa, Fonu E Aruvamun
  Ossidhaa Iraa Eku, Farumathin Roakurany
  Ossi Raiy Vilaathah E Biruverikan Boduvany

  Eyge Zamaan Fahathahgos
  Varunulaa E Raalhuge Fonuthereyn
  Edhuvahu Ivunu Roa Adu
  Nimumeh Neiy Ruimenhen Eh Iveny

  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa
  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa
  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa
  Rahnaamaanvi Reybaa, Rannamaari Baa

 • 4. IHSAAS MOOSHAN
  Lyrics
  4. IHSAAS

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa Kankuri Gothakun

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Masthy Hiyaalehga Hurigothakun
  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Nudhaamaey Fahathun Masheh, Fiyavalhu Gunamun
  Vaanuvaa Nenguney Kan Hingi Gothakun

  Hitah Araa Kan Nuvinamaey
  Magey Hiyy Buneyey
  Vaagothakun Ihusaas Thah Mi Ufedheny
  Hithah Araa Kan Nuvinamaey

 • 3. DHOOKOFFA MOOSHAN
  Lyrics
  3. DHOOKOFFA

  Dhookohfaa, Dhuruga Vumunvey Handhaan
  Saahibaaey, Nuruhifa Thihen Nudhey Dhurah

  Finifi Athugaa Hifaalaa Gaathuga Vumah Hithuelheemey
  Huraheh Nethi Hiyy Furaalaa Boss Dheveythoaves Hureemey
  Hoadhan Ufalaa Araameh Loabi Loabin Edhi Buneemey
  Dhookohfa Dhiumun Aharen Roalaroalaa Adhu Hureemey

  Ekanivejjy, Madhookohfaa Dhiumun
  Ekanivejjy, Madhookohfaa Dhiumun

  Hoadhey Abadhah, Ekugaa Vumah Mi Hiyy Edheythee
  Karunun Fureyloa, Dhushumah Thibaa Mi Hiyy Edheythee
  Reydhuvaa, Hiyaalehgaa, Gellifaa

  Finifi Athugaa Hifaalaa Gaathuga Vumah Hithuelheemey
  Huraheh Nethi Hiyy Furaalaa Boss Dheveythoaves Hureemey
  Hoadhan Ufalaa Araameh Loabi Loabin Edhi Buneemey
  Dhookohfa Dhiumun Aharen Roalaroalaa Adhu Hureemey

  Ekanivejjy, Madhookohfaa Dhiumun
  Ekanivejjy, Madhookohfaa Dhiumun

  Saahibaaey, Nuruhifa Thihen Nudhey
  Ekanivejjey, Madhookofaa Dhiumun
  Madhookofaa Dhiumun, Madhookofaa Dhiumun
  Madhookofaa Dhiumun, Madhookofaa Dhiumun

 • 5. REETHIKAN MOOSHAN
  Lyrics
  5. REETHIKAN

  Intro:

  A | B

  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

  E B
  Gellifaa Mihen Hama Indhevidhaaney
  C#m A B
  Foohinuve Kithamme Ireh Viyas
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

 • 6. KOKAALEH MOOSHAN
  Lyrics
  6. KOKAALEH

  Udhuhilaane Fehi Gasthaku Thereyn
  Kulakulaige Kudhikudhi Kokaa Salhi
  Hurevidhaane Huttifa Ethanuga
  Kudhi Kokaa Thakuge Sakaraaiy Jehumah

  Libidhaanebaaey, Thithanun Kokaaleh
  Fenigen Hithaavevigen Hingajjey

  Udhuhilaane Fehi Gasthaku Thereyn
  Kulakulaige Kudhikudhi Kokaa Salhi
  Hurevidhaane Huttifa Ethanuga
  Kudhi Kokaa Thakuge Sakaraaiy Jehumah

  Libidhaanebaaey, Thithanun Kokaaleh
  Fenigen Hithaavevigen Hingajjey

  Libidhaanebaaey, Thithanun Kokaaleh
  Fenigen Hithaavevigen Hingajjey

 • 7. REETHIKAN TROPICAL MOOSHAN
  Lyrics
  7. REETHIKAN TROPICAL

  Intro:

  A | B

  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

  E B
  Gellifaa Mihen Hama Indhevidhaaney
  C#m A B
  Foohinuve Kithamme Ireh Viyas
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

  E B
  Reethikan Bayaan Kohdhey Malaaey
  C#m A B
  Ajaibuvaa Harakaaithakey thiee
  E B
  Heelumun Heevey Hiyy Furidhaahen Magey
  C#m A B
  Dhuniye Mathin Nudhekeyhaa Furihama Heelumekey

  A B E Cm
  Hiyy Avasvey Kairin Alhaafa Dhaairudhen
  A B
  Hiyy Govaalaey Loabin
  A B E Cm
  Loabi vevidhey Kairin Govaigendhaathy Mi Hiyy
  A E
  Hiyy Furaalaey Sirrun

 • 8. IHSAAS EDM MOOSHAN
  Lyrics
  8. IHSAAS EDM

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa Kankuri Gothakun

  Fasdhee Balaakah Neydhey Hithakun
  Dhasveema Thaareeh Ulhevunu Gothakun
  Fasdheefa Dhaathy Nugovaa Hithakun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Masthy Hiyaalehga Hurigothakun
  Basdhee Ufaadhee Hiyy Hamajehumun
  Dhasvaanethaa, Mivee Keehbaa

  Vaagothakaun, Ihusaasthah Miufedheny
  Fikurekey Mikureveny, Ihusaasthah Mi Ufedheny

  Nudhaamaey Fahathun Masheh, Fiyavalhu Gunamun
  Vaanuvaa Nenguney Kan Hingi Gothakun

  Hitah Araa Kan Nuvinamaey
  Magey Hiyy Buneyey
  Vaagothakun Ihusaas Thah Mi Ufedheny
  Hithah Araa Kan Nuvinamaey

1. GAIMUBA2. RANNAMAARI4. IHSAAS3. DHOOKOFFA5. REETHIKAN6. KOKAALEH7. REETHIKAN TROPICAL8. IHSAAS EDM